امروز: پنج شنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

آموزش و پرورش نیازمند مدیران جهادی و انقلابی

آموزش و پرورش نیازمند مدیران جهادی و انقلابی

معلمان با عشق و علاقه، هر چه را در توان داشتند بکار گرفتند تا تعلیم و تربیت متوقف نشود

 

به گزارش پایگاه خبری دیار سید  از نشریه کوگاه ؛ در آستانه روز معلم فرصتی پیش آمد تا گفتگویی با مدیر اداره آموزش و پرورش شهرسـتان شفت انجام شود،  که از ایشان پرسیده شد

ابتـدا خودتان را برای خوانندگان معرفی و سوابق مدیریتی خود را بیان کنید.
* با سلام و عرض قبولی طاعات، صغری شاد چوبری، دارای مدرک لیسانس امورتربیتی متوسطه و سابقه
۲۶سـال خدمت بعنوان مربـی و همچنین معاون پرورشی مدارس ابتدایی، متوسطه اول، دوم و پیش
دانشگاهی- مدیریت مدرسه و ۲سال به عنوان معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شفت انجام وظیفه نمودم.
با توجه به این که سال های پیشین در اداره حضور داشتید تفاوت کار در قبل از کرونا و دوران کرونا را چگونه می بینید؟
* فعالیت و کار آموزش و پرورش می بایست با در نظر گرفتن منابع و موانع از یک سو و امکانات و مقدورات
از سوی دیگر در ظرف زمان خود باشد این وضعیت که دانش آموزان به مدرسه نروند(بدلیل شیوع کرونا)
ساده بیان می شود اما در نظام آموزشی و پرورشی  رویداد بسیار عظیمی است که موجب فشار مضاعف بر روی مدیر، معلم، دانش آموز و اولیای آن ها و به همان نسـبت تلاش نیروهای اداری هم بیشـتر از گذشـته بوده که جا دارد از معاونین و کارشناسان اداری، مدیران مدارس و کلیه همکاران و دانش آموزان  و اولیای آن ها صمیمانه تقدیر و تشکر داشته باشم.
نظامی که برای ده ها سال طبق روش های معینی پیش می رفت به یکباره به دلیل میهمان ناخوانده(کرونا)
باید ساختارهای گذشته تغییر می یافت و منطبق با  شرایط جدید می شد،و البته هیچ چیزی جایگزین
آموزش حضوری در مدارس نخواهد بود، بنابر این باید جهادی و انقلابی کار کرد و مدیریت بحران داشـته
باشیم تا با توکل به خدا و برنامه ریزی دقیق در این برهه حسـاس، شرمنده خدا و خلق او نباشیم.
تأثیرشیوع ویروس کرونا بر فرآیند یادگیری دانـش آموزان و نقش معلمان مدارس را در این دوره چگونه می بینید؟
* در حادثه همه گیری ویروس کرونا، جایگاه اجتماعی و علمی معلمین بیشتر نمایان شد و شاهد بودیم که چگونه معلمان ما بدون این که ملزم شوند با عشق و علاقه، هر چه را در توان داشـتند بکار گرفتند تا تعلیـم و تربیت متوقف نشـود و دانش آموزان از تحصیل باز نمانند در واقع اتفاقی افتاد که بعدها در تاریخ ثبت خواهد شد.

آموزش و پرورش شفت چه کمک هایی در شـرایط کرونا به دانش آموزان داشته است؟

*سـه مرحله کمک های مؤمنانه به دانش آموزان و خانواده هایشـان داشته ایم.
مرحله اول ۱۵۰بسته معیشتی
مرحله دوم ۱۶۰بسته لوازم التحریر و کیف و وسایل کمک آموزشی
مرحله سوم ۱۵۰بسته معیشتی که جمعاً به مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل سی و دو میلیون تومان بوده است.
آیا فعالیت های آموزشی و پرورشی دردوران کرونا کم رنگ شد؟
* خیر، فعالیت های آموزشی و پرورشی بسیار پر رنگ تر از گذشـته نیز می باشـد. زحمات مدیران،معلمان، مربیان و معاونین پرورشی و مشاوران و … در مدارس پس از ورود مهمان ناخوانده کرونا، مضاعف شد و نه تنها کلیه فعالیت های آموزشـی و پرورشی با شیوع ویروس کرونا کم رنگ نشد بلکه فعالیت در این حوزه ها ملموس تر از سال های گذشته بود.
اجرای طرح ها و جشـنواره های مختلف از جمله طرح ها و جشـنواره های آموزشی مانند طرح های معلم یار و همیار کوچک، عید و داستان، بوم و شهاب،  مدرسـه خوانا و … و جشنواره های جابربن حیان و خوارزمـی، ایران مهارت، درس  پژوهی، کتابخوانی و قصه گویی، جشن قرآن پایه اول و سوم ابتدایی و… و همچنین ارتقاء رتبه کنکور نسبت به سال گذشته
و برگـزاری همایش انگیزشـی برای دانش آموزان کنکوری و متوسـطه دوم(بصورت مجازی)طرح ها و جشنواره های پرورشی مانند طرح های مصباح الهدی، یاریگران زندگی، نماد، حفظ جزء سـی قرآن کریم، طرح ملی حفظ قرآن کریم، جشنواره تولید محتوای الکترونیکی، نوجوان سالم، جشنواره فرهنگی_ هنری فردا، جشنواره معلمان هنرمند، جشنواره همیار مشاور و همچنین برگزاری مسـابقه هفتگی درس هایی از قرآن، اجرای راهیان نور مجازی، طرح شـهید بهنام
محمدی، پرسش مهر، اجرای برنامه های مختلف در مناسبت های ملی،مذهبی، طرح کوچ، اجرای طرح آجر به آجر، برگزاری جشن تکلیف، جشن عاطفه ها، جشـن نیکوکاری، شـرکت در پویش های مختلف قرآنـی و دانش آموزی، برگزاری آموزش خانواده و ده ها طرح و جشـنواره آموزشی و پرورشی.
آیا در مسابقات حوزه پرورشـی مقامی هم کسب کرده اید؟
* حدود ۷۰درصد دانش آموزان ما در مسابقات قرآن نماز، عترت و مسـابقات فرهنگی – هنری، شرکت نموده اند که پس از برگزاری مسـابقات در مرحله شهرسـتان، و معرفی نفرات برتر به اسـتان، نتایج تعداد کمی از این مسابقات مشخص شده و منتظر اعلام نتایج استانی برای بقیه مسابقات هستیم.
کسب مقام اول در رشته عکاسی فرهنگیان، مقام برتر کشـوری در جشـنواره فرهنگی – هنری علوی، کسب مقام برتر استانی در پویش خیر کثیر ویژه ولادت خانم فاطمه زهرا(س) توسط ۳نفر از مادران دانش آمـوزان قرآن آموز، آییـن ترتیل خوانی(به صورت حفظ)توسط دانش آموز حافظ قرآن در کانال حفظ قرآن  کریم برنامه شاد.
کسـب رتبه استانی مسـابقات راهیان نور مجازی البته فعالیت ها در فضای مجازی (در بسـتر شـبکه  شاد) صورت گرفته است.
در آموزش مجازی همه دانش آموزان به  شبکه آموزشی شاد دسترسی دارند؟
* بیش ۸۰درصد، با توجه به شناسایی دانش آموزان در مدارس سـطح شهرستان در آغاز سال تحصیلی حدود ۶۰۰دانش آموز فاقد گوشـی هوشـمند و یا تبلت بودند که در راسـتای توسعه عدالت آموزشی با مشارکت خیرین و اعتبارات دولتی و کمک برخی از نهادها و ادارات حدود ۲۰۰دستگاه تبلت و گوشی هوشمند به دانش آموزان اهدا گردید که امید است با مشـارکت بیشتر خیرین و ادارات بتوانیم در تهیه نیازمنـدی های دانش آموزان اقدامات مؤثری انجام دهیم. البته لازم به ذکر اسـت برای ارتقاء کیفیت آموزش های مجازی در بسـتر شبکه شاد، برخی از مشکلات زیر ساختی مانند عدم پوشش اینترنت در بعضی از روسـتاها و مناطق، نیاز است مرتفع گردد.
دانش آموزانی که به دلایل مختلف به سامانه شاد دسترسی ندارند از چه طریقی از آموزش بهره مند می شوند؟
*  از سـایر فرصـت های یادگیری (درسـنامه و بسـته های آموزشـی و با اسـتفاده از شبکه های آموزشـی، از طریق رسـانه ملـی) و همچنین با زحمات مدیران و معلمان سختکوش در منزل بعضی از دانش آموزان.
  جایگاه سـند تحول بنیادین در آموزش و پرورش را بیان کنید.
* سـند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی است که خروجی آن تربیت  انسانی مؤمن، خردمند، اندیشمند با فضایل اخلاقی می باشد. و تمام تلاش خود را برای رساندن دانش آموزان به«حیات طیبه» که مهمترین مفهوم سـند تحول بینادین است داشته باشیم بنابراین مدارس ما باید بر اسـاس سـند تحول بنیادین به عرصه تعلیم تربیت تمام ساحتی تبدیل شوند.
در پایان اگر مطلبی دارید بفرمائید.
* از حسن توجه و حوصله شما تقدیر و تشکر می کنم  و بـر خود فرض می دانم ضمن تشـکر خالصانه و صمیمانـه از زحمات مدیرکل فرهیخته و شـورای محترم معاونین اداره کل آموزش و پروش اسـتان گیلان، از فرماندار محترم (ریاسـت محترم شورای آموزش و پرورش،)امام جمعه فاضل، نماینده محترم شهرستان های شفت و فومن همچنین از کلیه مسئولین
محترم شهرستان و اولیای عزیز و فهیم دانش آموزان و مردم بسیارخوب شهرستان شفت که در این شرایط  بحرانی همواره در امر خطیر تعلیم و تربیت یاریگر ما بوده اند کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم.
ان شاء الله به مدد الهی زنجیره انتقال کرونا گسسته شود و بار دیگر شاهد حضور دانش آموزان در مدرسه باشـیم. باتوجه به این که هفته معلم را در پیش رو داریم این هفته را به همه همکاران ارجمند و اندیشمند تبریـک و تهنیت عرض نموده و بر همت فرهنگیان دیارم شـفت درود می فرسـتم و سر تعظیم فرود می آورم و البته روز معلم امسـال تنها به تجلیل از معلمان اختصاص ندارد صمیمانه ترین و خالصانه ترین سپاس خود را نثار خانواده هایی می کنم که بدون  هیچ ابلاغ،دسـتور، و یا وظیفه ای پشتیبان همسر، پدر، مادر و یا فرزندان«معلم»خود بوده اند و مبارزان جبهه های نبرد علیه جهل را پشتگرم و استوار ساختند.
در این ماه با عظمت رمضان از درگاه الهی صحت و سلامتی و بهترین ها را برایشان آرزومندم.
با تشکر از شما که وقت خودتان را در اختیار ما گذاشتید.

 

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

استفاده از مطالب فقط با نوشتن نام پایگاه خبری دیار سید مجاز است