به گزارش پایگاه خبری دیار سید از پایگاه خبری ورس ، نخستین شماره از فصلنامه «کوگاه » به مدیر مسوولی محمدرضا کارگر بصیر منتشر شد .
در نحستین کلام  این نشریه آمده است :  افسوس گذشته و یادآوری خاطرات خوش آن روزها قسمتی از زندگی روزمره افراد جامعه شده است. نگاه به گذشته اگر از برای درس آموزی و تقویت داشته ها و نیز جبران نقایص و ضعف‌ها باشد امری پسندیده و ضروری می باشد.
اگر در بررسی گذشته خود زمان را سپری می کنیم ، باید دقت داشته باشیم که در دوره‌های قبل چه داشتیم و چگونه می اندیشیدیم و امروز به چه روزی افتاده ایم . چه باید انجام دهیم تا دوباره روزهای خوش زندگی تکرار شود .
در آن ایام از نظر امکانات رفاهی در محدودیت بودیم ؛ میزان درآمد خانواده ها پایین بود اما یادمان نرفته همه مردم با صمیمیت وصف ناپذیری در شادی ها و غم های یکدیگر ، کنار هم و بدون توقع و چشم داشتی یاری گر هم بودند و مصداق واقعی این ابیات که:

بنی آدم اعضای یکدیگرند       /     که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار   /     دگر عضوها را نماند قرار

آرامش و آسودگی امروز ما نیازمند مطالعه شیوه های زندگی و باورها و اعتقادات پیشینیان و پرهیز از تجملات و آمال و آرزو های دور و دراز و دست نیافتنی است.
در فضای نظام مقدس جمهوری اسلامی که می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها باشد ؛ برای اینکه زندگی سالم و خانواده های موفق داشته باشیم باید در رفتارهای فردی و اجتماعی ،تغذیه راه های کسب درآمد ، مخارج زندگی ، شیوه های مطالعه ، باورها و اعتقادات ، اوقات فراغت استراحت و… تجدید نظر کرده و با توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی به سلامت خود ، خانواده و جامعه کمک کنیم تا فرزندانمان برای سربلندی این مرز و بوم پرورش یابند.

پایگاه خبری دیار سید ، ضمن تبریک به کوگاه،  برای این رسانه که  می خواهدبرای سبک زندگی ایرانی اسلامی تلاش کند،  آرزوی موفقعیت می نماید.